தேசியப் பட்டியல் ஆசனம் எஹ்யான் Bபாய்க்கு வழங்கப்பட வேண்டும்.

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தேசியப் பட்டியல் ஆசனம் முசலி பிரதேச சபையின் முன்னாள் தவிசாளர் தேசமான்ய W.M. எஹ்யான் Bபாய் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும்.

வட மாகாணத்தில் தற்போது முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் நெருக்கடி நிலையைக் கருத்திற் கொண்டும் கட்சிக்கும் தலைமைக்கும் அவர் காட்டிய நன்றி விசுவாசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டும் இந்த முடிவை கட்சியும் தலைமையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் எனக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

முகுசீன் றயீசுத்தீன்  
பிரதித் தவிசாளர்
முசலி பிரதேச சபை
தேசியப் பட்டியல் ஆசனம் எஹ்யான் Bபாய்க்கு வழங்கப்பட வேண்டும். தேசியப் பட்டியல் ஆசனம் எஹ்யான் Bபாய்க்கு வழங்கப்பட வேண்டும். Reviewed by Vanni Express News on 5/26/2018 04:38:00 PM Rating: 5