ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக கொழும்பு வோர்ட் பிளேஸ் வீதி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டது

சயிட்டம் நிறுவனத்திற்கு எதிராக பல்கலைகழக மாணவர்களால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக கொழும்பு வோர்ட் பிளேஸ் வீதி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் கூறினார். 

அத்துடன் அந்தப் பகுதி வீதியில் கடும் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் எமது செய்தியாளர் கூறினார். ஒன்றை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். 

சயிட்டம் நிறுவனத்திற்கு எதிராக அனைத்துப் பல்கலைகழக மாணவர்கள் இன்று பகல் முதல் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக கொழும்பு வோர்ட் பிளேஸ் வீதி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டது ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக கொழும்பு வோர்ட் பிளேஸ் வீதி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டது Reviewed by Vanni Express News on 5/09/2018 05:12:00 PM Rating: 5