இலங்கை கிரிக்கட்டின் தேர்தல் தொடர்பில் தீர்மானிக்க குழு

இலங்கை கிரிக்கட்டின் தேர்தலை எதிர்வரும் 31ம் திகதி நடத்துவது சம்பந்தமாக ஆராய்வதற்காக 05 பேர் அடங்கிய தேர்தல் குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இலங்கை கிரிக்கட்டின் அதிவிஷேட பொதுக்கூட்டத்தின் போது இந்தக் குழு நியமிக்கப்பட்டதாக இலங்கை கிரிக்கட் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
இலங்கை கிரிக்கட்டின் தேர்தல் தொடர்பில் தீர்மானிக்க குழு இலங்கை கிரிக்கட்டின் தேர்தல் தொடர்பில் தீர்மானிக்க குழு Reviewed by Vanni Express News on 5/19/2018 03:19:00 PM Rating: 5