இலங்கையில் வாகன தொழிற்சாலை ஒன்றை ஆரம்பிக்க ஜப்பான் தயார்

உயர் தொழில்நுட்ப மின்னணுவியல் வாகன தொழிற்சாலை ஒன்றை உள்நாட்டில் ஆரம்பிக்க ஜப்பான் நிறுவனம் ஒன்று முன்வந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொழில் மற்றும் வணிகம் அமைச்சு இதனை தெரிவித்துள்ளது.
இலங்கையில் வாகன தொழிற்சாலை ஒன்றை ஆரம்பிக்க ஜப்பான் தயார் இலங்கையில் வாகன தொழிற்சாலை ஒன்றை ஆரம்பிக்க ஜப்பான் தயார் Reviewed by Vanni Express News on 5/10/2018 10:58:00 PM Rating: 5