பெண்களுக்கான 100 மீட்டர் ஓட்டப் டே்டியில் புதிய சாதனை

கொழும்பில் இடம்பெறுகின்ற மூன்றாவது தெற்காசிய கணிஷ்ட தடகள போட்டியில் பெண்களுக்கான 100 மீட்டர் ஓட்டப் டே்டியில் புதிய சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது. 

இலங்கையை பிரதிநிதித்திவம் செய்யும் வீராங்கனையான அமாஷா டி சில்வா இந்த புதிய சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார். 

அவர் 100 மீட்டர் ஓட்ட தூரத்தை 11.92 செக்கனில் கடந்து இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
பெண்களுக்கான 100 மீட்டர் ஓட்டப் டே்டியில் புதிய சாதனை பெண்களுக்கான 100 மீட்டர் ஓட்டப் டே்டியில் புதிய சாதனை Reviewed by Vanni Express News on 5/05/2018 11:33:00 PM Rating: 5