எதிர்வரும் 12 மணிநேரம் அதிக மழை - இடர் முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம்

எதிர்வரும் 12 மணிநேர காலப்பகுதியில் அதிக மழைவீழ்ச்சியை எதிர்பார்ப்பதாக இடர் முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது. 

குறிப்பாக சப்ரகமுவ, மத்திய, மேல் மற்றும் வடமேல் மாகணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தரை மாவட்டத்திலும் அதிக மழைவீழ்ச்சியை எதிர்பார்ப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
எதிர்வரும் 12 மணிநேரம் அதிக மழை - இடர் முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் எதிர்வரும் 12 மணிநேரம் அதிக மழை - இடர் முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் Reviewed by Vanni Express News on 5/21/2018 01:54:00 PM Rating: 5