தெதுறு ஓயா நீர்தேக்கத்தின் 6 வான் கதவுகள் திறப்பு - புத்தளம் மாவட்ட மக்கள் அவதானம்

தெதுறு ஓயா நீர்தேக்கத்தின் 6 வான் கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக புத்தளம் மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது. 

குறித்த ஆறு வான் கதவுகளும் ஒவ்வொறு அடி வீதம் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. 

இதனால் தாழ் நிலப் பகுதியிலுள்ளோர் அவதானத்துடன் இருக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதிலும் விஷேடமாக சிலாபம், ஆராச்சிகட்டுவ மற்றும் பல்லம ஆகிய பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட பகுதிகளுக்க ஆபத்து நிலவுவதாகவும் புத்தளம் மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.
தெதுறு ஓயா நீர்தேக்கத்தின் 6 வான் கதவுகள் திறப்பு - புத்தளம் மாவட்ட மக்கள் அவதானம் தெதுறு ஓயா நீர்தேக்கத்தின் 6 வான் கதவுகள் திறப்பு - புத்தளம் மாவட்ட மக்கள் அவதானம் Reviewed by Vanni Express News on 5/17/2018 04:09:00 PM Rating: 5