பொல்கொல்ல நீர்தேக்கத்தின் 7 வான் கதவுகள் திறப்பு - மக்கள் அவதானமாக இருக்கவும்

அதிகளவான மழைவீழ்ச்சியின் காரணமாக பொல்கொல்ல நீர்தேக்கத்தின் 7 வான் கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

நிமிடத்திற்கு 23,000 கன அளவான நீர் இதன் மூலம் வெளியேற்றப்படுவதாக மகாவலி அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது. 

வான் கதவுகள் திறக்கப்பட்டதால் வெளியேற்றப்படும் விக்டோரிய நீர்தேக்கத்திற்கு அனுப்பப்படுவதாகவும் மகாவலி அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது. 

இதனால் விக்டோரிய நீர்தேக்கத்தை அண்டிய பகுதியில் இருப்பவர்கள் அவதானமாக இருக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பொல்கொல்ல நீர்தேக்கத்தின் 7 வான் கதவுகள் திறப்பு - மக்கள் அவதானமாக இருக்கவும் பொல்கொல்ல நீர்தேக்கத்தின் 7 வான் கதவுகள் திறப்பு - மக்கள் அவதானமாக இருக்கவும் Reviewed by Vanni Express News on 5/21/2018 05:42:00 PM Rating: 5