பாடசாலை மாணவர்கள் சுற்றுலா வந்த பஸ் வண்டி விபத்து - தழுவை பகுதியில் சம்பவம்

-Irshath Irshath,Rizvi Hussain

பாடசாலை மாணவர்கள் சுற்றுலா வந்த பஸ் வண்டி சாரதியின் நித்திரை காரணமாக கல்பிட்டி புத்தளம் பிரதான வீதியில் தழுவை பகுதியில் மதில் ஒன்றில் மோதி விபத்துக்குள்ளாகி உள்ளது. 

இதில் சில மாணவர்களுக்கு சிறுகாயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. 
பாடசாலை மாணவர்கள் சுற்றுலா வந்த பஸ் வண்டி விபத்து - தழுவை பகுதியில் சம்பவம் பாடசாலை மாணவர்கள் சுற்றுலா வந்த பஸ் வண்டி விபத்து - தழுவை பகுதியில் சம்பவம் Reviewed by Vanni Express News on 6/28/2018 11:45:00 PM Rating: 5