இலையை ஒத்த உயிரினம் பதுளை மொரகொல்ல பகுதியில் அதிசயம்

கொக்கோ மரத்தின் இலையை ஒத்த உயிரினம் ஒன்று பதுளை மொரகொல்ல பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமது வீட்டில் இருந்து கொக்கோ மரத்தின் இலையொன்றுக்கு கால்கள் முளைத்து, அந்த உயிரினம் நடமாடுவதை அவதானிக்க முடிவதாக பிரதேசவாசி ஒருவர் கூறி இருந்தார்.
இலையை ஒத்த உயிரினம் பதுளை மொரகொல்ல பகுதியில் அதிசயம் இலையை ஒத்த உயிரினம் பதுளை மொரகொல்ல பகுதியில் அதிசயம் Reviewed by Vanni Express News on 6/28/2018 01:37:00 AM Rating: 5