நாளை நோன்பு ஜம்மியதுல் உலமா பிறைக்குழு அறிவித்துள்ளது

பிறை கண்டமை குறித்த சாட்சியங்களில் குளறுபடிகள் நிலவுவதால் நாளை நோன்பு நோற்பது என பெரிய பள்ளிவாசலில் இடம்பெற்ற கூட்டத்தில் மீண்டும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது
நாளை நோன்பு ஜம்மியதுல் உலமா பிறைக்குழு அறிவித்துள்ளது நாளை நோன்பு ஜம்மியதுல் உலமா பிறைக்குழு அறிவித்துள்ளது Reviewed by Vanni Express News on 6/15/2018 01:31:00 AM Rating: 5