மூதூர் பகுதியில் அமோக விளைச்சலைக் கொடுக்கும் இராசவள்ளிக் கிழங்கு

திருகோணமலையிலுள்ள மூதூர் பகுதியில் இராசவள்ளிக் கிழங்கு சில இடங்களில் அமோக விளைச்சலைக் கொடுத்துள்ளது.

அறுவடையாகும் இராசவள்ளிக் கிழங்கு ஒரு கிலோ சந்தையில் 120 ரூபாவாக விற்பனையாகி வருகின்றது.
மூதூர் பகுதியில் அமோக விளைச்சலைக் கொடுக்கும் இராசவள்ளிக் கிழங்கு மூதூர் பகுதியில் அமோக விளைச்சலைக் கொடுக்கும் இராசவள்ளிக் கிழங்கு Reviewed by Vanni Express News on 8/08/2018 11:44:00 PM Rating: 5