வெளிநாட்டு சந்தைகளை இலக்காகக் கொண்டு அரிசி உற்பத்தி

வெளிநாட்டு சந்தைகளை இலக்காகக் கொண்டு அரிசியை உற்பத்தி செய்ய எதிர்பார்ப்பதாக அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த ஆண்டில் சீரற்ற காலநிலையினால், தடைகள் ஏற்படாவிட்டால் போதுமான அரிசியை உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

எம்பிலிப்பிட்டிய மகாவலி விளையாட்டரங்கில் ஆரம்பமான 30 ஆவது மகாவலி விளையாட்டு விழாவின் அங்குர்பண நிகழ்வில் உரையாற்றும் போதே அமைச்சர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.
வெளிநாட்டு சந்தைகளை இலக்காகக் கொண்டு அரிசி உற்பத்தி வெளிநாட்டு சந்தைகளை இலக்காகக் கொண்டு அரிசி உற்பத்தி Reviewed by Vanni Express News on 9/17/2018 11:49:00 PM Rating: 5