பெரிய வெங்காயத்தை 80 ரூபாவுக்கு கொள்வனவு செய்யுமாறு சதொசவுக்கு பணிப்புரை

உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு கிலோ பெரிய வெங்காயத்தை 80 ரூபாவுக்கு கொள்வனவு செய்யுமாறு வாழ்க்கைச் செலவின குழு சதொசவுக்கு பணிப்புரை வழங்கியுள்ளது. 

ஐயாயிரத்து 200 ஹெக்டெயர் நிலப்பரப்பில் பெரிய வெங்காயத்தை பயிரிடத் திட்டமிட்டிருந்தாலும், ஆயிரத்து 500 ஹெக்டெயர் விஸ்தீரனமான நிலப்பரப்பில் மாத்திரமே பெரிய வெங்காயம் பயிரிடப்பட்டுள்ளது. 

இதனால், இம்முறை பெரிய வெங்காயச் செய்கை 50 சதவீதத்தால் குறைவடைந்துள்ளது. தற்சமயம் நிலவும் வறட்சியுடன் கூடிய காலநிலை இதற்கான காரணமாகும். 
பெரிய வெங்காயத்தை 80 ரூபாவுக்கு கொள்வனவு செய்யுமாறு சதொசவுக்கு பணிப்புரை பெரிய வெங்காயத்தை 80 ரூபாவுக்கு கொள்வனவு செய்யுமாறு சதொசவுக்கு பணிப்புரை Reviewed by Vanni Express News on 9/13/2018 03:56:00 PM Rating: 5