குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கையான உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றம் ஒத்தி வைப்பு

பாராளுமன்றம் நாளை காலை 10.00 மணிவரையில் ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக எமது பாராளுமன்ற செய்தியாளர் கூறியுள்ளார். 

பாராளுமன்ற அமர்வை நடத்துவதற்கு தேவையான குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கையான உறுப்பினர்கள் இன்மையால் இவ்வாறு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கையான உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றம் ஒத்தி வைப்பு குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கையான உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றம் ஒத்தி வைப்பு Reviewed by Vanni Express News on 9/06/2018 02:03:00 PM Rating: 5