அரசாங்க ஊடக பேச்சாளர்களாக இருவர் நியமனம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான மஹிந்த சமரசிங்க மற்றும் கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல ஆகியோர் அரசாங்க ஊடக பேச்சாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தின் பதில் பணிப்பாளர் நாயகம் இந்த தகவலை உறுதி செய்துள்ளார்.
அரசாங்க ஊடக பேச்சாளர்களாக இருவர் நியமனம் அரசாங்க ஊடக பேச்சாளர்களாக இருவர் நியமனம் Reviewed by Vanni Express News on 10/29/2018 11:15:00 AM Rating: 5