உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் பிரதமரின் செயலாளர் பதவி நீக்கம்

பிரதமரின் செயலாளர் ஈ.எம்.எஸ்.பி. ஏக்கநாயக்க அந்த பதவியில் இருந்து உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் நீக்கப்பட்டுள்ளார். 

அரசியலமைப்பின் 51(1) இலக்க சரத்தின் படி அவரை அந்தப் பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கு ஜனாதிபதி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார். 

இது தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் பிரதமரின் செயலாளர் பதவி நீக்கம் உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் பிரதமரின் செயலாளர் பதவி நீக்கம் Reviewed by Vanni Express News on 10/27/2018 02:33:00 PM Rating: 5