பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஸவிற்கு ஆதரவு அதிகரிக்கிறது ஈ.பி.டி.பி இணைவு

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஸவிற்கு ஆதரவளிப்பதாக ஈ.பி.டி.பி. சற்றுமுன்னர் தெரிவிப்பு.
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஸவிற்கு ஆதரவு அதிகரிக்கிறது ஈ.பி.டி.பி இணைவு பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஸவிற்கு ஆதரவு அதிகரிக்கிறது ஈ.பி.டி.பி இணைவு Reviewed by Vanni Express News on 10/27/2018 11:36:00 AM Rating: 5