ஐக்கிய தேசியக் கட்சியிடம் கோரிக்கையொன்றை முன்வைத்த பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ

புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ, ஐக்கிய தேசியக் கட்சியிடம் கோரிக்கையொன்றை முன்வைத்துள்ளார்.

அதாவது, நாட்டில் ஜனநாயகத்தைப் பாதுகாத்தும் சட்டத்தை மதிக்குமாறும், ஐ.தே.கவிடம் அவர் கோரியுள்ளார்.
ஐக்கிய தேசியக் கட்சியிடம் கோரிக்கையொன்றை முன்வைத்த பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஐக்கிய தேசியக் கட்சியிடம் கோரிக்கையொன்றை முன்வைத்த பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ Reviewed by Vanni Express News on 10/27/2018 11:42:00 PM Rating: 5