நாளை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் விபரம் உள்ளே

பலாவி தொடக்கம் கல்பிட்டி வரை 18/10/2018 ம் திகதி வியாழக்கிழமை  காலை  8.30 am தொடக்கம் பி.ப. 5.00 pm வரை மின்சாரம், துண்டிக்கப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது,  CEB
நாளை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் விபரம் உள்ளே நாளை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் விபரம் உள்ளே Reviewed by Vanni Express News on 10/17/2018 04:40:00 PM Rating: 5