நான் தான் இன்னும் பிரதம் - ரணில் விக்ரமசிங்க கதிகலங்கும் அரசு

"நான் தான் இன்னும் பிரதமராகவுள்ளேன். மஹிந்த ராஜபக்‌ஸ பதவியேற்றது அரசியலமைப்பிற்கு முரணானது'' ரணில் விக்ரமசிங்க
நான் தான் இன்னும் பிரதம் - ரணில் விக்ரமசிங்க கதிகலங்கும் அரசு நான் தான் இன்னும் பிரதம் - ரணில் விக்ரமசிங்க கதிகலங்கும் அரசு Reviewed by Vanni Express News on 10/26/2018 09:30:00 PM Rating: 5