டொலருக்கு நிகராக ரூபாவின் பெறுமதி அதிகரிப்பு

கடந்த காலங்கள் முழுவதும் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகராக இலங்கை ரூபா வீழ்ச்சியடைந்திருந்தது. 

ரூபாவின் மதிப்பு அமெரிக்க டொலருக்கு ஈடாக 1.33 ரூபாவினால் அதிகரித்து இருந்தது. 

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் நேற்று வெளியிடப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணய மாற்று வீதத்துக்கு அமைவாக அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு விலை 167.73 ரூபாவாக இருந்ததுடன் விற்பனை விலை 171.60 ஆகும்.
டொலருக்கு நிகராக ரூபாவின் பெறுமதி அதிகரிப்பு டொலருக்கு நிகராக ரூபாவின் பெறுமதி அதிகரிப்பு Reviewed by Vanni Express News on 10/17/2018 03:48:00 PM Rating: 5