ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு தேசிய அரசாங்கத்தில் இருந்து விலகியது

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு தேசிய அரசாங்கத்தில் இருந்து விலகுவதற்கு தீர்மானித்துள்ளதாக ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின பொது செயலாளர் மகிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்த கடிதத்தை அவர் சபாநாயகருக்கு அனுப்பியுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு தேசிய அரசாங்கத்தில் இருந்து விலகியது ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு தேசிய அரசாங்கத்தில் இருந்து விலகியது Reviewed by Vanni Express News on 10/27/2018 12:20:00 PM Rating: 5