30 அமைச்சுக்களுக்கு பொலிஸ் விஷேட அதிரடிப்படையினர் பாதுகாப்பு

அரச பாதுகாப்பு அமைச்சை தவிர 30 அமைச்சுக்களுக்கு தொடர்ந்தும் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக பொலிஸ் விஷேட அதிரடிப்படையினர் தொடர்ந்தும் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதன் கட்டளை அதிகாரி சிரேஷ்ட பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர் எம்.ஆர்.லத்தீப் தெரிவித்துள்ளார்.

தற்போதைய சூழ்நிலையை கருத்திற் கொண்டு கடந்த வியாழக்கிழமை முதல் குறித்த 30 அமைச்சுக்களுக்கும் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
30 அமைச்சுக்களுக்கு பொலிஸ் விஷேட அதிரடிப்படையினர் பாதுகாப்பு 30 அமைச்சுக்களுக்கு பொலிஸ் விஷேட அதிரடிப்படையினர் பாதுகாப்பு Reviewed by Vanni Express News on 11/18/2018 01:16:00 AM Rating: 5