அமைச்சர்களின் கடமைகள் தொடர்பில் அதி விஷேட வர்த்தமானி

அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தத்தின் 43 ஆவது சீர்திருத்தின் அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சர்களின் கடமைகள் தொடர்பில் அதி விஷேட வர்த்தமானி ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 

அதனடிப்படையில் 2096/17 என்ற அதி விஷேட வர்த்தமானி நவம்பர் மாதம் 5 ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்டள்ளது.
அமைச்சர்களின் கடமைகள் தொடர்பில் அதி விஷேட வர்த்தமானி அமைச்சர்களின் கடமைகள் தொடர்பில் அதி விஷேட வர்த்தமானி Reviewed by Vanni Express News on 11/09/2018 04:44:00 PM Rating: 5