71 முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஓய்வூதியம் கிடையாது

45 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், 17 ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பினர் மற்றும் எட்டு தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பினர் மறறும் ஒரு ஜே.வி.பி உறுப்பினர் உட்பட 71 முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்காது என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஐந்து வருடங்களைப் பூர்த்தி செய்யாத நிலையில் குறித்த நபர்களுக்கான ஓய்வூதியம் கிடையாது. 

ஜனாதிபதியின் உத்தரவின் பின்னணியில் பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் குறித்த உறுப்பினர்கள் தமது ஐந்து வருட காலத்தை நிறைவு செய்ய முடியாது போயுள்ளமை  குறிப்பிடத்தக்கது.
71 முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஓய்வூதியம் கிடையாது 71 முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஓய்வூதியம் கிடையாது Reviewed by Vanni Express News on 11/12/2018 01:12:00 AM Rating: 5