ரவூப் ஹக்கீம் வசம் இருந்த அமைச்சு ஹிஸ்புல்லாஹ் வசமானது

MLAM ஹிஸ்புல்லாஹ் நகர அபிவிருத்தி மற்றும் தேசிய நீர் வழங்கல் அமைச்சராக ஜனாதிபதியால் நியமனம் செய்யப்பட்டார்.

முன்னதாக இந்த அமைச்சு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரவூப் ஹக்கீம் அவர்கள் வசம் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரவூப் ஹக்கீம் வசம் இருந்த அமைச்சு ஹிஸ்புல்லாஹ் வசமானது ரவூப் ஹக்கீம் வசம் இருந்த அமைச்சு ஹிஸ்புல்லாஹ் வசமானது Reviewed by Vanni Express News on 11/09/2018 09:14:00 PM Rating: 5