ரிசாட் பதியுதீன் வசம் இருந்த அமைச்சு ஜோன்ஸ்டன் பெர்னான்டோ வசமானது

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோன்ஸ்டன் பெர்னான்டோ வர்த்தக மற்றும்கிறிஸ்தவ மத விவகார அமைச்சராக நியமியக்கப்பட்டுள்ளார்.

முன்னதாக இதில் வர்த்தக அமைச்சு ரிசாத் பதியுதீன் வசம் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரிசாட் பதியுதீன் வசம் இருந்த அமைச்சு ஜோன்ஸ்டன் பெர்னான்டோ வசமானது ரிசாட் பதியுதீன் வசம் இருந்த அமைச்சு ஜோன்ஸ்டன் பெர்னான்டோ வசமானது Reviewed by Vanni Express News on 11/09/2018 09:24:00 PM Rating: 5