சபாநாயகரின் செயற்பாடுகள் பாராளுமன்ற சம்பிரதாயங்களுக்கு உட்பட்டது - பாலித ரங்கே பண்டார

பாராளுமன்றத்திற்குள் சபாநாயகரின் செயற்பாடுகள் பாராளுமன்ற சம்பிரதாயங்களுக்கு உட்பட்ட விதத்திலேயே இடம்பெற்றதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பாலித ரங்கே பண்டார தெரிவித்துள்ளார். 

பாராளுமன்றத்தில் இடம்பெறக்கூடிய விடயங்கள் தொடர்பில் அறிவற்ற சிலர் எவ்வித சம்பந்தமும் அற்ற குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். 

கொழும்பில் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.
சபாநாயகரின் செயற்பாடுகள் பாராளுமன்ற சம்பிரதாயங்களுக்கு உட்பட்டது - பாலித ரங்கே பண்டார சபாநாயகரின் செயற்பாடுகள் பாராளுமன்ற சம்பிரதாயங்களுக்கு உட்பட்டது - பாலித ரங்கே பண்டார Reviewed by Vanni Express News on 11/17/2018 11:43:00 PM Rating: 5