பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை உள்ளவர்களுக்கு அரசாங்கத்தை அமைக்க அனுமதியளிக்க வேண்டும்

இன்றைய பாராளுமன்ற அமர்வை ஆளும் கட்சி புறக்கணித்துள்ள நிலையில் அமைச்சர் விஜேதாஸ ராஜபக்ஷ மற்றும் அத்துரலிய ரத்ண தேரர் ஆகியோர் சபை அமர்வில் கலந்து கொண்டுள்ளனர். 

அத்துரலிய ரத்ண தேரர் எதிர்க்கட்சி தரப்பு ஆசனத்தில் அமர்ந்திருப்பதாக எமது பாராளுமன்ற செய்தியாளர் கூறினார். 

அதேவேளை அமைச்சர் விஜேதாஸ ராஜபக்ஷ இன்று பாராளுமன்றத்தில் விஷேட உரை ஒன்றை நிகழ்த்தியிருந்தார். 

அவர் தனது உரையில், பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை உள்ளவர்களுக்கு அரசாங்கத்தை அமைக்க அனுமதியளிக்க வேண்டும் என்று கூறினார்.
பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை உள்ளவர்களுக்கு அரசாங்கத்தை அமைக்க அனுமதியளிக்க வேண்டும் பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை உள்ளவர்களுக்கு அரசாங்கத்தை அமைக்க அனுமதியளிக்க வேண்டும் Reviewed by Vanni Express News on 11/29/2018 03:20:00 PM Rating: 5