23ஆம் திகதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்ட பாராளுமன்றம்

பாராளுமன்ற அமர்வு ஆரம்பமானதன் பின்னர் 23 ஆம் திகதி காலை 10 மணி வரை பாராளுமன்றத்தை ஒத்தி வைப்பதாக பிரதி சபாநாயகர் அறிவித்தார். 
23ஆம் திகதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்ட பாராளுமன்றம் 23ஆம் திகதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்ட பாராளுமன்றம் Reviewed by Vanni Express News on 11/19/2018 01:14:00 PM Rating: 5