ஜனாதிபதியின் அதிரடி உத்தரவு ஆட்டம் காணும் அரசியல்

அரச அச்சக கூட்டுத்தாபணத்தை ஜனாதிபதியின் கீழ் கொண்டுவர அதிரடி உத்தரவு பிறபிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனை ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன வர்த்தமானி மூலம் அறிவித்துள்ளார்.
ஜனாதிபதியின் அதிரடி உத்தரவு ஆட்டம் காணும் அரசியல் ஜனாதிபதியின் அதிரடி உத்தரவு ஆட்டம் காணும் அரசியல் Reviewed by Vanni Express News on 11/09/2018 09:48:00 PM Rating: 5