உதய கம்பன்பில புத்தசாசன மற்றும் மத விவகார அமைச்சராக பதவிப் பிரமாணம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உதய கம்பன்பில புத்தசாசன மற்றும் மத விவகார அமைச்சராக ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் பதவிப் பிரமாணம் செய்து கொண்டுள்ளார். 

உதய கம்பன்பில புத்தசாசன மற்றும் மத விவகார அமைச்சராக பதவிப் பிரமாணம் உதய கம்பன்பில புத்தசாசன மற்றும் மத விவகார அமைச்சராக பதவிப் பிரமாணம் Reviewed by Vanni Express News on 11/09/2018 09:33:00 PM Rating: 5