பொதுத் தேர்தலை நடத்துவதே மட்டுமே தீர்வாகும் - பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ

நாட்டில் ஜனாநாயகத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு பொதுத் தேர்தலை நடத்துவதே மட்டுமே தீர்வாகும் என பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார். 

விஷேட அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.
பொதுத் தேர்தலை நடத்துவதே மட்டுமே தீர்வாகும் - பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ பொதுத் தேர்தலை நடத்துவதே மட்டுமே தீர்வாகும் - பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ Reviewed by Vanni Express News on 12/02/2018 06:06:00 PM Rating: 5