பல நீர்த்தேங்கங்களின் நீர் மட்டம் அதிகரிப்பு

தற்போது பெய்துவரும் மழையினால் மகாவலி அதிகார சபையினால் நிர்வகிக்கப்படும் பல நீர்த்தேங்கங்களின் நீர் மட்டம் 80 சதவீதத்தால் அதிகரித்துள்ளது. 

இதன்படி மொரகஹகந்த நீர்த்தேக்கத்தின் நீர் மட்டம் தற்போது 99.8 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 

ரந்தெனிகல நீர்த்தேக்கத்தின் நீர்மட்டம் 95.1 சதவீதத்தால் அதிகரித்துள்ளது. 

பொல்கொல்ல நீர்த்தேக்கத்தின் நீர் மட்டம் 92 சதவீதமாகவும் உடவளவை நீர்த்தேக்கத்தின் நீர் மட்டம் 96.2 சதவீதமாகவும் அதிகரித்துள்ளது. 
பல நீர்த்தேங்கங்களின் நீர் மட்டம் அதிகரிப்பு பல நீர்த்தேங்கங்களின் நீர் மட்டம் அதிகரிப்பு Reviewed by Vanni Express News on 12/06/2018 11:47:00 PM Rating: 5