வெற்றி தோல்வி, நிறை குறை பற்றியும் மீண்டும் மீட்டிப் பார்ப்பதற்கான சிறந்த தருணம்

-ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு

புத்தாண்டு பிறப்பினை அண்மித்த காலமானது, நாம் கடந்து வந்த வருடத்தில் எமது வாழ்க்கையில் முகம் கொடுக்க நேர்ந்த வெற்றி தோல்விகளை பற்றியும் நிறை குறைகளை பற்றியும் மீண்டும் மீட்டிப் பார்ப்பதற்கான சிறந்த தருணம் என ஜனாதிபதி விடுத்துள்ள புத்தாண்டு வாழ்த்துச் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார். à®µà¯†à®±à¯à®±à®¿ தோல்வி, நிறை குறை பற்றியும் மீண்டும் மீட்டிப் பார்ப்பதற்கான சிறந்த தருணம்!
வெற்றி தோல்வி, நிறை குறை பற்றியும் மீண்டும் மீட்டிப் பார்ப்பதற்கான சிறந்த தருணம் வெற்றி தோல்வி, நிறை குறை பற்றியும் மீண்டும் மீட்டிப் பார்ப்பதற்கான சிறந்த தருணம் Reviewed by Vanni Express News on 1/01/2019 11:10:00 AM Rating: 5