இலங்கை வங்கியின் தலைவராக ரொனால்ட் சி. பெரேரா நியமனம்

இலங்கை வங்கியின் தலைவராக ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ரொனால்ட் சி. பெரேரா நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இலங்கை வங்கியின் தலைவராக ரொனால்ட் சி. பெரேரா நியமனம் இலங்கை வங்கியின் தலைவராக ரொனால்ட் சி. பெரேரா நியமனம் Reviewed by Vanni Express News on 2/07/2019 10:28:00 PM Rating: 5