லத்திபின் சேவை காலத்தை நீடிக்க அமைச்சரவையில் அங்கீகாரம்

விசேட அதிரடிப்படையின் சிரேஷ்ட்ட கட்டளை அதிகாரி எம். ஆர் லத்திப் அவர்களை மேலும் ஒரு வருடம் சேவை நீடிப்பு செய்யும் ஜனாதிபதின் தீர்மானத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.
லத்திபின் சேவை காலத்தை நீடிக்க அமைச்சரவையில் அங்கீகாரம் லத்திபின் சேவை காலத்தை நீடிக்க அமைச்சரவையில் அங்கீகாரம் Reviewed by Vanni Express News on 2/05/2019 06:20:00 PM Rating: 5