எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ இந்தியா சென்றார்

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ இந்தியாவுக்கான விஜயமொன்றை மேற்கொண்டு இலங்கையில் இருந்து புறப்பட்டு சென்றுள்ளார். 

தி ஹிந்து பத்திரிக்கையில் ஏற்பாடு செய்துள்ள மாநாடொன்றில் கலந்து கொள்வதற்காகவே அவர் இந்த விஜயத்தை மேற்கொண்டுள்ளார்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ இந்தியா சென்றார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ இந்தியா சென்றார் Reviewed by Vanni Express News on 2/08/2019 11:25:00 PM Rating: 5