மாகந்துர மதூஷின் இரு வாகனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

மாகந்துர மதூஷின் இரண்டாவது மனைவியின் சித்தி வீட்டில் இருந்து இரண்டு வாகனங்களை பொலிஸ் விஷேட அதிரடி பிரிவினர் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

சபுகஸ்கந்த பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட பமுனுவல, கோனவில பகுதியில் உள்ள வீட்டில் இருந்த குறித்த வாகனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

இதன்போது இரண்டாவது மனைவியின் தாயின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த KDH ரக வாகனம் ஒன்றும் இரண்டாவது மனைவியின் சித்தப்பா பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த பிராடோ வகை வாகனம் ஒன்றையும் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
மாகந்துர மதூஷின் இரு வாகனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மாகந்துர மதூஷின் இரு வாகனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது Reviewed by Vanni Express News on 2/13/2019 10:59:00 PM Rating: 5