25 பில்லியன் ரூபா செலவில் தெற்காசியாவில் மிக உயரமான மேம்பாலம் கொழும்பில் நிர்மாணிப்பு

தெற்காசியாவில் மிக உயரமான மேம்பாலம் கொழும்பில் நிர்மாணிக்கப்படவுள்ளது. 

25 பில்லியன் ரூபா செலவில் அமைக்கப்பட உள்ள இந்தப் பாலம் 5 மாடிகள் உயரத்தைக் கொண்டதாக இரண்டு கட்டடத் தொகுதிகளில் அமைக்கப்பட உள்ளது. 

175 மீற்றர் உயரத்தைக் கொண்டதும், 10 மீற்றர் அகலத்தைக் கொண்டதுமாக இது நிர்மாணிக்கப்பட உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. 
25 பில்லியன் ரூபா செலவில் தெற்காசியாவில் மிக உயரமான மேம்பாலம் கொழும்பில் நிர்மாணிப்பு 25 பில்லியன் ரூபா செலவில் தெற்காசியாவில் மிக உயரமான மேம்பாலம் கொழும்பில் நிர்மாணிப்பு Reviewed by Vanni Express News on 3/11/2019 05:19:00 PM Rating: 5