டுபாயில் கைது செய்யபப்பட்ட கஞ்சிப்பானை இம்ரானின் உதவியாளர் ´ஜீ பூம்பா´ கைது

டுபாயில் கைது செய்யபப்பட்டுள்ள கஞ்சிப்பானை இம்ரானின் உதவியாளர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் 

கம்பளை, கம்பளைவெவ பகுதியை சேர்ந்த 33 வயதுடைய ´ஜீ பூம்பா´ என்பவரே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். 

பொலிஸ் விஷேட அதிரடிப்படையினரால் குறித்த நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
டுபாயில் கைது செய்யபப்பட்ட கஞ்சிப்பானை இம்ரானின் உதவியாளர் ´ஜீ பூம்பா´ கைது டுபாயில் கைது செய்யபப்பட்ட கஞ்சிப்பானை இம்ரானின் உதவியாளர் ´ஜீ பூம்பா´ கைது Reviewed by Vanni Express News on 3/13/2019 02:41:00 PM Rating: 5