பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் ஆர்ப்பாட்டப் பேரணி - கொழும்பு ஹோர்டன் பிளேஸ் பிரதேசத்தில் வாகன நெரிசல்

கொழும்பு ஹோர்டன் பிளேஸ் பிரதேசத்தில் தற்போது பாரிய வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டிருப்பதாக எமது செய்தியாளர் கூறியுள்ளார். 

பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மேற்கொண்டுள்ள ஆர்ப்பாட்டப் பேரணி காரணமாகவே அப்பகுதியில் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் ஆர்ப்பாட்டப் பேரணி - கொழும்பு ஹோர்டன் பிளேஸ் பிரதேசத்தில் வாகன நெரிசல் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் ஆர்ப்பாட்டப் பேரணி - கொழும்பு ஹோர்டன் பிளேஸ் பிரதேசத்தில் வாகன நெரிசல் Reviewed by Vanni Express News on 3/13/2019 03:01:00 PM Rating: 5